Teskey's Latigo Spur Straps

SS-1008

  • Stainless steel buckles
  • Latigo
  • Shell border
  • White stitching